Как да копирате дискета на друга дискета

Използвайте командата MS-DOS diskcopy, като следвате стъпките по-долу.

Копирайте дискета в дискета от команден ред

diskcopy a:

След като въведете горната команда и натиснете Enter, трябва да бъдете попитани за изходната дискета, която вече е в устройството. След като е започнало да копира информацията, която ще поиска за дестинация, поставете диска, който искате да използвате. Процесът на превключване между изходния и целевия диск може да се случи няколко пъти в зависимост от количеството данни на дискета.