Как да премахна пълна директория в Linux?

Когато се опитвате да премахнете директория с помощта на команда като rmdir, може да получите подкана като " rmdir: 'dir': Directory not empty " и да не можете да изтриете директорията.

За да премахнете директория, която съдържа други файлове или директории, използвайте следната команда.

rm -r mydir

В примера по-горе бихте заменили "mydir" с името на директорията, която искате да изтриете. Например, ако директорията е била наречена файлове, би трябвало да въведете rm -r файлове в реда.

Изпълнението на горната команда ще изтрие всички файлове и директории в директорията, наречена в командата. Въпреки това, той също ще представи подкана за одобрение за изтриване на всеки от файловете. Ако не искате да получавате подкана за всеки файл, вместо това използвайте следната команда.

rm -rf mydir

В примера по-горе директорията "mydir", заедно с всички файлове и директории в тази директория, ще бъде изтрита без подкана или съобщение.