Как да накарам мишката да работи в MS-DOS

Забележка: Този документ се отнася за по-стари компютри, работещи с MS-DOS, а не за команден ред на Windows, който има проблеми с работата на USB мишка в командния ред на Windows.

За да може мишката да работи в среда на MS-DOS, трябва да имате зареждане на Microsoft mouse mouse mouse.com във файла autoexec.bat или драйвера на мишката, който се зарежда в файла config.sys.

Намерете драйвера за мишка MS-DOS

Преди да поставите каквато и да е информация в Autoexec.bat и Config.sys, трябва да намерите един от тези файлове на вашия компютър. За да намерите файл в MS-DOS, въведете някоя от командите по-долу в C:> prompt.

 dir mouse.com / s 

или

 реж. mouse.sys / s 

След като някоя от тези команди бъде въведена, трябва да получите списък на директорията, съдържаща един от горните файлове. Ако получите грешка във файл, опитайте алтернативна команда.

Заредете драйвера на мишката

След като файлът се намира на компютъра, в зависимост от това кой файл е намерен, използвайте един от примерите по-долу.

AUTOEXEC.BAT

 LH C: Windows - MOUSE.COM 

CONFIG.SYS

 УСТРОЙСТВО = C: \ Windows \ MOUSE.SYS 

Горните два реда са примери; ако някой от файловете се намира в друга директория, ще трябва да замените директорията, съдържаща файла C: Windows.