Как да превъртате в MS-DOS или командния ред на Windows

Когато сте в командния ред на Windows или в прозореца MS-DOS, информацията може да се превърта твърде бързо и може да се наложи да превъртите нагоре в прозореца, за да видите информация, която е преминала в горната част на прозореца.

Забележка: Няма никакви ленти за превъртане във всяка версия на MS-DOS или която и да е версия на Microsoft Windows, когато прозорецът на командния ред е на цял екран (не се показва заглавната лента „Command Prompt“). За да превключите между режим на цял екран и прозорец в ранните версии на Windows, натиснете клавиша Alt + Enter . Забележка: новите версии на Windows вече не поддържат този клавиш за бърз достъп.

Извеждането на файлове или команда извежда една по една страница

Ако дадена команда (напр. Dir) показва твърде много изход, използвайте един от следните примери, за да покажете всяка изходна страница.

За да изброите файловете в MS-DOS по една страница, използвайте командата pipe (|) във връзка с по-голямата стойност, както е показано в примерите по-долу.

реж Повече ▼

или

*. * Повече ▼

Също така, команди като командата dir, също позволяват командата / p, която показва една страница в даден момент, както е показано в примера по-долу.

dir / p