Как да прехвърляте потребител на нова уеб страница автоматично

Използвайте долния мета маркер, за да обновите страницата си до нов URL адрес, както е показано в примера по-долу.

Поставянето на горния маркер във вашата ще зареди отново страницата на Computer Hope за 2 секунди след посещението на страницата, съдържаща кода.

Промяната на стойността 2 на CONTENT = "2" на друга стойност ще увеличи или намали закъснението до зареждането на новата страница. Ако искате да препратите потребител, незабавно сменете 2 на 0.

Съвет: Ако правите това за страница, която сте преместили завинаги, предлагаме да използвате пренасочване 301 вместо този по-горе. Това не само ще помогне на вашите потребители, но и ще предотврати загуба в класацията на търсачките.