Как да използвате надстройката Windows 98 за пълна версия

Можете да използвате компакт-диска за надстройване на Windows 98, ако имате CD, дискети или пълен набор от Windows 3.x дискети. Стартирайте инсталирането на Windows 98. По време на инсталацията ще получите съобщение за грешка, показващо, че процесът на инсталиране не успя да намери предишната операционна система. Поставете компактдиска или дискети на Windows 95 или дискети Windows 3.x в компютъра и насочете инсталационната програма към съответното място.