Началната страница на Internet Explorer е зададена като about: blank

Началната страница, на която се задава: празен е причинен от шпионски софтуер или друг злонамерен софтуер, който е заразил компютъра. Вижте стъпките в долната връзка, за да разрешите този проблем.

  • Моят уеб браузър е отвлечен.