Липсва опцията за инсталиране на шрифт в Windows

Отворете раздела за поправка в TweakUI и изберете опцията за поправка на папката с шрифтове.

Възстанови папката с шрифтове

Щракнете върху Старт, Изключване и Рестартирайте компютъра в режим MS-DOS. Потребителите на Windows ME трябва да стартират от стартиращата дискета.

В C: Въведете следните команди.

cd атрибути на Windows -r -a -s -h шрифтове attrib + s

натиснете Ctrl + Alt + Del и рестартирайте компютъра.