Липсва икона на мрежата в Windows Systray

По подразбиране иконата на мрежата, намираща се в зоната за уведомяване на Windows (Systray), е настроена да не се вижда. За да активирате тази икона в Systray, следвайте стъпките по-долу.

  1. Кликнете с десния бутон на мишката върху иконата "Моите мрежови места" или "Мрежа на съседство" на свойствата на работния плот и кликнете върху нея. Ако тази икона не е достъпна, отворете "Мрежови връзки" от контролния панел.
  2. В прозореца на мрежовите връзки щракнете с десния бутон върху мрежата, за която искате да видите иконата на мрежата, и щракнете върху Свойства. Например, щракнете с десния бутон върху "Local Area Connection" и кликнете върху свойствата.
  3. Накрая, в прозореца със свойства, поставете отметка в квадратчето "Покажи иконата в лентата на задачите, когато е свързано" или "Показвай икона в областта за уведомяване, когато е свързано" в долната част на прозореца.
  4. Кликнете върху бутона "OK".