Няма достатъчно букви

Проверете LASTDRIVE = ред във файла config.sys. Ако този ред е налице, уверете се, че посочената буква на устройството е по-голяма от размера на буквите на устройствата.

Например, редът може да се чете:

 LASTDRIVE = Z 

dblspace.ini липсва или е повреден

Ако на компютъра е използвано двойно пространство или компресия на диск, проверете на стартовия диск (диск С), че dblspace.ini съдържа следните два реда.

 MaxRemoveDrives = 2 LastDrive = F