Извършване на инсталация на Windows 2000 с приплъзване

За да осъществите инсталация с подреждане на потока, следвайте стъпките по-долу:

  1. Копирайте целия Windows 2000 CD на твърдия диск или място за разпространение в мрежата.
  2. В сервизния пакет update.exe изпълнете следната команда: update.exe -sx: \ t
  3. След като приключите, стартирайте инсталацията за Windows 2000 и това ще инсталира Windows 2000 с вече инсталирания сервизен пакет.