Предотвратяване на подканването на Microsoft Windows за CD

Можете да попречите на Microsoft Windows да иска CD за Windows всеки път, когато се нуждае от файлове, като копирате кабините и системните файлове от един от следните директории на твърдия диск на компютъра. Това ви позволява да сочи към папката, която съдържа системната информация на Windows. Обикновено тази директория е "C: WINDOWS OPTIONS CABS."

Операционна системаДиректория на CD с кабини
Потребители на Windows 95D: WIN95 *
Потребители на Windows 98 и Windows 98 SED: WIN98 *
Потребители на Windows MED: WIN9X *
Потребители на Windows NTD:
Потребители на Windows 2000D:
Потребители на Windows XPD:

* Това местоположение може да се промени, ако вашето CD-ROM устройство не е "D" устройство и ако компактдискът е създаден от производителя на компютъра.