Помолете да въведете CMOS, когато стартирате компютъра

Ако наскоро сте добавили хардуер в компютъра, въведете CMOS настройка и въведете новите конфигурации или проверете дали тези настройки са правилни. След като потвърдите запазването и излезете от настройката.

CMOS стойностите не са въведени правилно

Ако стойностите във вашата CMOS конфигурация са въведени неправилно, компютърът ще ви подкани да въведете CMOS, за да отстраните проблема.

Възможно е също да бъдете подканени да въведете CMOS, ако някой от хардуерните компоненти на компютъра ви работи неправилно. Компютърът ви дава този ред, защото е конфигуриран да търси устройството, но устройството не може да бъде намерено, стойностите са се променили или комуникира с CMOS неправилно.

CMOS батерията е мъртва

Ако установите, че вашите CMOS стойности се губят всеки път, когато рестартирате компютъра, вашата CMOS батерия може да е мъртва. Ако забележите, че времето и датата са нулирани до датата, на която е бил създаден BIOS (например, началото на 1990-те), тогава батерията е мъртва.

  • Как да смените CMOS батерията.