Споделете моето CD-ROM устройство в Windows 3.x

Уверете се, че вашият MS-DOS драйвер се зарежда в Config.sys, че също имате MSCDEX.EXE версия 2.21 или по-висока и в autoexec.bat линията MSCDEX завършва с / s.

Ако използвате Novell NetWare с Windows for Workgroups, също така се уверете, че MSCDEX се зарежда преди MSPIX.

След като направите горните модификации, рестартирайте компютъра и изберете CD-ROM устройството, след което в Файлов мениджър изберете споделяне от менюто Диск.