Какво е Еко Канцлерът?

Алтернативно, наричан echo suppressor, ехопремахващото устройство е устройство, използвано за елиминиране на ехото, чуто по телефонни линии. Това устройство помага да се предпази човекът да говори по телефонна линия, за да не чуе собствения си глас.

Ехо, термини по телефона