Какво представлява вирусът Excel / Laroux?

Excel Macro / Laroux се състои от два макроса: auto_open и check_files.

Макросът auto_open се изпълнява всеки път, когато се отвори заразена електронна таблица, последвана от макрос check_files, който определя пътя на стартиране на Excel. Ако в началния път няма файл с име PERSONAL.XLS, вирусът го създава. Този файл съдържа модул, наречен "Laroux".

PERSONAL.XLS е името на файла по подразбиране за всички макроси, записани под Excel. По този начин може да имате PERSONAL.XLS на вашата система, въпреки че не сте заразени с този вирус. По подразбиране пътят за стартиране е MSOffice EXCEL XLSTART, но може да бъде променен от опцията Инструменти / Опции / Общи / Алтернативни стартиращи файлове на Excel.

Ако заразена работна книга се намира на дискета, защитена от запис, ще се появи грешка, когато Excel се опита да го отвори и вирусът няма да може да се репликира. Excel Macro / Laroux не е умишлено разрушително и не съдържа полезен товар; просто копира, така че най-вероятно няма да навреди на Office97.