Какво е GTK (GIMP Toolkit)?

Кратко за GIMP toolkit, GTK или GTK +, се използва за създаване на графични потребителски интерфейси, първоначално проектирани за използване с графичната програма GIMP. GTK позволява на програмистите да създават GUI (графичен потребителски интерфейс), включително бутони и менюта, за много операционни системи.

Компютърни съкращения, GIMP, програмни термини