Какво е човек-в-средната атака?

Съкратено като MITMA, атакатачовек в средата“ е атака, при която потребителят получава информация между подателя и получателя на информацията и присмива всяка изпратена информация. В някои случаи потребителите могат да изпращат некриптирани данни, което означава, че MITM (man-in-the-middle) може да получи всяка некриптирана информация. В други случаи потребителят може да получи информация от атаката, но трябва да декриптира информацията, преди да може да бъде прочетена. Картината по-долу е пример за това как работи атаката „човек в средата“. Нападателят прихваща някой или целия трафик, идващ от компютъра, събира данните и го препраща към местоназначението, което потребителят първоначално е възнамерявал да посети.

Акроними на компютъра, Шифроване, Фишинг, Условия за сигурност