Какво е Unix домейн сокет?

Един сокет за домейн на Unix, известен също като IPC (inter-process communication) гнездо, е един от начините, по който различни процеси в една и съща система могат да комуникират помежду си. Процесите, използващи един от тези сокети, използват комуникационни протоколи, а не за разлика от комуникациите, които пътуват по интернет. Сокетите се адресират като иноди на файловата система и процесите имат достъп до сокетите, както биха създали файл. Действителната комуникация се осъществява изцяло в ядрото на операционната система.

Операционна система, термини на операционната система, Socket, Unix