Какво представлява Mutex?

Mutex, който е кратък за обект на взаимно изключване, е термин за компютърно програмиране. Той описва обект, който позволява повече от една нишка да имат достъп до същите споделени ресурси, но никога по същото време. Споделеният ресурс може да бъде нещо като данни, пребиваващи в паметта, или входно / изходно устройство, като например контролер на дискове. Налагането на взаимно изключване е важна част от предотвратяването на расовите условия.

Компютърни съкращения, компютърни науки, данни, ILP, памет, програмни термини