Какво представлява Netstat?

Съкращението на мрежовата статистика, командата netstat е команда, която се намира в почти всички среди на командния ред, които ви позволяват да видите статистиката на мрежата.

Мрежа, Условия на мрежата