Какво е пакети маймуна?

Пакетна маймунка е човек, който умишлено наводнява мрежов сървър или рутер с пакети данни, за да го направи недостъпен от други.

Cracker, DOS, Flood, Packet, Script-kiddie, термини за сигурност