Какво е Tomcat?

Tomcat е уеб сървър с отворен код и контейнер за сървлети от Apache. Той позволява да се изпълнява JSP (Java сървърни страници), както и Java сервлети. Tomcat включва три компонента за различните си функции: Coyote (HTTP конектор), Catalina (сервлет контейнер) и Jasper (JSP двигател).

Apache, термини за уеб дизайн, уеб сървър