Какво е Painter?

Художникът може да се позове на някое от следните:

1. Painter е съкратено име за инструмента за форматиране на формати, намиращ се в приложения на Microsoft, като Microsoft Word.

2. Painter е по-рядко използвано име за програмата Microsoft Paint.

3. Художникът е съкратеното име на програмата Corel Painter . От 2017 г. последната версия е Corel Painter 2018.

4. Като цяло художникът е човек, който рисува картини, стенописи или друга живописна среда.

Четка, софтуерни термини