Ниска сила на говорителя на компютъра

Уверете се, че силата на звука както на високоговорителите, така и в софтуера е правилно включена.

Високоговорителите не са свързани правилно

Уверете се, че високоговорителите са свързани към линията на гърба на компютъра (не е линейно). Също така проверете дали високоговорителите са включени здраво, тъй като частично свързаният високоговорител все още може да генерира звук. Връзката трябва да бъде включена здраво в гърба на компютъра.

  • Как да свържа компютърни високоговорители?

Високоговорители без усилване

За да получите висок звук, високоговорителите трябва да бъдат усилени, което означава, че високоговорителите трябва да имат източник на захранване. Ако високоговорителите не използват източник на захранване, например чрез батерии или през стандартен контакт, помислете за закупуване на нов чифт високоговорители.