Какво е Tweakui?

TweakUI е инструмент за изтегляне на Microsoft, достъпен за Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP и Windows 2003. Въпреки че Microsoft разработи този инструмент като метод за промяна на някои от настройките по подразбиране, Microsoft не поддържа това инструмент. На снимката по-долу е даден пример за Tweak UI за Windows.

Условия на операционната система