Какво е VHD (Virtual Hard Disk)?

VHD ( виртуален твърд диск ) е виртуален файлов формат, който представлява физически твърд диск. Ползата от виртуалните твърди дискове е, че множество операционни системи могат да бъдат заредени в една и съща хост система. VHD позволява на разработчиците да извършват рентабилно тестване на софтуера. Виртуалният твърд диск е създаден от Connectix за софтуера Connectix Virtual PC. По-късно Microsoft закупи софтуера на 19 февруари 2003 г. и преименува продукта на Microsoft Virtual PC.

Условия на твърдия диск, ISO, софтуерни термини