Какво е видео палитра Snooping?

Палитрата PCI / VGA Snoop е опция в настройката на CMOS, която може да се превключва, за да позволи PCI картите да разгледат палитрата на видеокартата и да я имитират. Той е полезен за карти, които не съдържат собствена VGA цветова палитра. Тази функция е необходима за ранните MPEG декодиращи карти, телевизионни карти и други уникални карти за разширение, които работят с графики. Днес обаче тази функция рядко се използва и трябва да бъде изключена във вашия CMOS, освен ако компютърът ви не използва карта, която го изисква.

Как да деактивирам палитрата Snooping?

Ако има такъв, Palette Snooping може да бъде деактивиран чрез въвеждане на компютърната CMOS настройка и деактивирането му в настройките на BIOS.