Какви версии на Windows поддържат USB 2.0?

Microsoft Windows ME, Windows 2000, Windows XP и всички бъдещи версии на Windows поддържат USB 2.0. Потребителите с Microsoft Windows 2000 могат да намерят поддръжка за USB 2.0 в Service Pack 4 и чрез сайта за актуализация на Windows. Потребителите на Microsoft Windows ME и Windows XP могат да получат USB 2.0 драйвери и поддръжка, като посетят и сайта за актуализация на Windows.

Забележка: Ако на компютъра не е открита поддръжка на USB 2.0, опцията за изтегляне на драйверите няма да бъде достъпна.

  • Как да актуализирате компютър с Microsoft Windows.