Защо при отваряне на файл получавам прозорец "Отвори с"?

При отваряне на файл, който Windows не разпознава, се показва прозорец "Open with", подобен на показания на картинката по-долу. Ако смятате, че имате програма, която може да обработва този файл, намерете програмата, я маркирайте и щракнете върху OK. Ако не виждате посочената програма, щракнете върху бутона Други и намерете мястото на програмата, използвана за отваряне на този файл.

Ако винаги искате да отворите този тип файл с тази програма, изберете "Винаги използвайте тази програма, за да отворите този тип файл."

Промяна на програмата Open с програма

Ако искате да промените програмата, която Windows използва, за да отворите програма, можете да щракнете с десния бутон върху файла и да щракнете върху Open with option ( Отвори с опция). Ако опцията Отваряне с не се вижда, задръжте клавиша Shift и отново щракнете с десния бутон върху файла.