Защо имам C и H устройство?

Краткият отговор е, че твърдият диск в компютъра е компресиран. Компресирането на твърд диск на компютъра ви позволява да поберете повече информация за устройство, но изисква да се създаде област (известна като H дял) за файлове, които няма да работят, докато се компресират.

Забележка: H устройството е частта от твърдия диск, която не е компресирана.

Мога ли да премахна H безопасно?

Компресирането на твърдия диск обикновено е постоянно и въпреки че е възможно да се декомпресира устройството, то може да е ненадежден процес. Ако искате да имате само устройство C: или ако имате проблеми с компресирания твърд диск, ви препоръчваме да изтриете компютъра и да започнете отначало.