Защо компютърът пита за времето и датата всеки път, когато се стартира

Ако компютърът ви внезапно е започнал да ви подканва за времето и датата, когато се стартира, вероятно батерията ви CMOS или RTC е лоша или трябва да бъде заредена.

Заредете батерията

Преди да подмените батерията, опитайте да включите компютъра си за два пълни дни. В някои случаи това може да презареди батерията и да предотврати възникването на тази грешка.

Windows 95 и по-стари компютри

Ако използвате Microsoft Windows 95, Windows 3.x или MS-DOS, проверете дали компютърът има файл autoexec.bat и config.sys. Ако този файл липсва, той трябва да бъде пресъздаден или възстановен от архив.

Сменете батерията

Забележка: По-старите компютри, използващи процесор Intel 80286 и по-нисък, нямат батерия CMOS или RTC, което означава, че времето и датата трябва да се задават при всяко стартиране на компютъра.

Ако имате компютър по-късно от 80286, батерията CMOS или RTC е починала. Можете да се свържете с производителя на компютъра или дънната платка, за да закупите резервна батерия. Или, ако имате монета батерия на вашата дънна платка, може да искате да намерите заместител онлайн или чрез местния магазин за електроника.