Защо компютърната надежда се нарича компютърна надежда?

Ние дефинираме "надежда", както се споменава в дефиницията на надеждата ни като: Да имаме доверие или увереност в услуга или обект. Когато говорим за Computer Hope, бихме искали да вярваме, че ще се чувствате уверени, че ще намерите отговорите на въпросите си на компютъра безплатно.

Вярваме, че името "Computer Hope" правилно отразява нашия уебсайт като ресурс, който възстановява доверието на някого в намирането на помощ за техните компютърни нужди безплатно. В крайна сметка, ние чувстваме, че не можете да накарате някого, ако очаквате да възстановите надеждата си.