Защо модемът ми няма да се свърже на 56k?

Най-високата скорост на връзката с 56k модеми е 53 kbps поради указанията на FCC. Ако се свързвате при 53 kbps или близо до 53 kbps, това е най-високата скорост на свързване, която телефонните линии и модемът ви ще поддържат.

Ако не се свързвате близо до 56 kbps, трябва да се уверите, че вашият интернет доставчик използва същия стандарт, като X2, Flex или V.90. Ако не се свързвате със същия стандарт, ще се свържете при максимум 28 или 36 kbps.

Ако вашият доставчик на интернет услуги използва същия стандарт, е вероятно телефонните линии да не са съвместими или телефонните ви линии да не се включват правилно.