Windows 98 замръзва при изключване

Windows 98 SE (второ издание) има пластир, използван за отстраняване на известен проблем с изключването на компютъра. За повече информация относно тази корекция вижте нашия раздел за изтегляне на Windows 98. \ t

Windows 98

Има няколко причини, които могат да доведат до изключване на компютъра от съобщението "Вече е безопасно да изключите компютъра си".