Черно-бяла снимка с лаптоп, свързан с телевизора

Този проблем може да бъде причинен от някоя от посочените по-долу възможности, за да разрешите този проблем, Ви препоръчваме да следвате всяка от стъпките по-долу.

  1. Проблем с драйвера - Този проблем може да бъде причинен от проблем, свързан с драйвер; проверете дали вашият лаптоп има най-новите драйвери от производителя на компютъра. Забележка: ако използвате преносим компютър, препоръчваме ви да получите най-новите драйвери от производителя на компютъра, а не производителя на видеокартата, освен ако не е указано друго.
  2. Проблеми с конектора - Ако използвате адаптер като SCART, за да свържете компютъра към телевизора, се уверете, че той може да поддържа вашия видео режим. SCART конекторите поддържат само композитно видео и следователно, ако използвате S-Video, ще получите само черно-бяла картина. Ако използвате S-Video конектор, опитайте с S-Video към SCART pro (pro-SCART-6).
  3. Режими на телевизора - Проверете дали вашият лаптоп използва същия телевизионен режим като вашия телевизор (напр. PAL или NTSC).
  4. Хардуер - Уверете се, че свързвате лаптопа директно към телевизора, а не чрез други устройства.
  5. Други - Ако споменатите по-горе проблеми не са свързани с вашата ситуация, препоръчваме ви да се свържете с производителя на преносимия си компютър или производителя на видеокартата за допълнителна помощ.