Можете ли да въведете повече от една команда в един команден ред?

Използвайте тръбата или амперсанда, за да разделите вашите команди. Обвивката и версията на Windows, която използвате, решава кой символ да се използва. По-долу са дадени някои допълнителни примери за всяка версия на Windows. И в двата примера командата cd първо трябва да стигне до корена на текущото устройство и след това да изпълни командата dir, за да изведе текущото съдържание на корена.

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 и 8 потребители

Вместо да използва тръбата, Microsoft реши да я промени на амперсанд (&) по неизвестни причини. Затова въведете следната команда, за да получите същите резултати като по-ранните версии на Windows.

cd & dir

Потребители на Microsoft Windows 95, 98 и ME

cd реж