Софтуерът за CD-ROM вече не работи след добавянето на твърд диск

Ако програмата или играта на CD-ROM не работят след инсталирането на ново устройство с твърд диск, преинсталирайте програмата, за да реинициализирате всички файлове, които сочат към старата буква на устройството.

Някои програми имат настройки и файлове на компютъра, които разчитат на буква, използвана при първото им инсталиране. Когато се инсталира ново устройство, буквата на CD-ROM устройството се променя на последното устройство и прекъсва тези програми.