Създаване на изображение с текстово описание HTML

Добавянето на заглавието към IMG SRC маркера показва съобщение за изображението, както е показано в долния код.

Пример img HTML код

Горният код показва "Visit Computer Hope", когато мишката се движи над изображението във всички браузъри. В горния пример, ние също използвахме атрибута alt, за да опишем изображението. Някои браузъри също използват този атрибут като текст за навързване. Препоръчваме ви да използвате атрибута alt, за да опишете изображението за търсачките и хората с увредено зрение и атрибута за заглавието на текста с мишката. По-долу е даден пример за горния код и както може да се види, ако задържите мишката върху картината, ще се покаже съобщението "Посетете компютърната надежда".

пример