Създаване на група в програмния мениджър

В Program Manager натиснете File, New и изберете програмна група .

След като се отвори прозорецът Свойства на програмната група, въведете новото име за групата. "Игрите" са добър пример за това какво може да бъде групата.