DVD филмът спира или става черен

Уверете се, че управлението на захранването е деактивирано. Тъй като няма да има никаква активност на компютъра за дълъг период от време, компютърът може да премине в режим на пестене на енергия, което да доведе до спиране на филма, зачерняване на екрана или грешка.

  • Как да изключите управлението на захранването или режим на готовност.

Скрийнсейвър

Уверете се, че всички скрийнсейвъри са временно деактивирани. Тъй като компютърът може да мисли, че е неактивен по време на филма, скрийнсейвърът може да започне да работи по време на филма и да причини грешки, филмът да спре или екранът да стане черен.

  • Как да деактивирате или активирате скрийнсейвърите.