Неуспешно разширено RAM при отместване 1A

Проверете дали паметта е правилно настроена в CMOS настройката за правилното количество памет, която сте инсталирали в компютъра. Ако паметта е правилно зададена, нулирайте стойностите на CMOS до стойностите им по подразбиране.

Несъвместимост с паметта

Ако наскоро в компютъра е добавена памет и горната препоръка не разрешава проблема, новата памет може да е лоша или несъвместима с компютъра.

Препоръчва се да се свържете с производителя на компютъра, за да проверите дали новата памет е съвместима с компютъра, и ако не, то точните стойности на паметта на компютъра.

Проблеми с хардуера

Ако все още не можете да разрешите проблема си, силно препоръчваме да се свържете с производителя на хардуера за обслужване или подмяна.