Грешка в дискета (40) или (80)

Ако флопидисковото устройство изглежда правилно настроено и светлината не винаги е включена, кабелът на флопидисковото устройство може да е лош. Препоръчваме ви да закупите нов кабел от компютърен хардуер и да закупите нов кабел.

Ако проблемът продължава, за съжаление е вероятно, че флопи дискът е лош или I / O платката или дънната платка е лоша. Препоръчваме ви да се свържете с производителя на компютъра, да ремонтирате компютъра или да смените флопи дисковото устройство след това на дънната платка, ако проблемът продължава.