Несъвпадение на флопидисково устройство

Проверете дали флопидисковото устройство е настроено на правилната стойност в CMOS настройката.

Днес повечето дискове с дискети трябва да бъдат настроени на 3.5 инча, 1.44 MB .

Важно е да се отбележи, че ако компютърът ви има LS120 диск, стойностите на компютърния CMOS могат да се различават от горните. Флопи дисковото устройство трябва да бъде деактивирано и LS120 устройството да бъде настроено като IDE устройство.