Получаване на файлов мениджър / програмен мениджър в Windows 95 и 98

Основната версия на Файловия мениджър и Мениджър на програми все още се предлага в Windows 95 и 98. По-долу са описани стъпките, необходими за изпълнението на всяка от тези програми за всеки, който все още желае да използва тези функции.

Програмен мениджър

  1. Кликнете върху Старт
  2. Кликнете върху Изпълни
  3. Напишете progman и натиснете enter.

Файлов мениджър

  1. Кликнете върху Старт
  2. Кликнете върху Изпълни
  3. Въведете winfile и натиснете enter.

Ако искате да създадете пряк път към тези програми, насочете директорията към c: windows progman.exe "или" c: windows winfile.exe "в зависимост от това, което искате за пряк път в Windows.