Загуба на дълги имена на файлове при копиране или преместване на файлове

Използвайте пълно 32-битово приложение като Windows Explorer за управление на файловете на компютъра. Ако използвате програма, която не разполага с 32-битова поддръжка, например File Manager, тя не поддържа дълги имена на файлове.

Програмата на Windows без дълга поддръжка на имената на файловете ще преобразува файла в 8.3 формат, който е осем знаково име на файл, с трисимволно разширение.