Какво е PicoJava?

PicoJava е спецификация за микропроцесори, която позволява Java кодът да се изпълнява без необходимост от JIT или интерпретатор. Целта на това е да се ускори изпълнението на Java кода. Вместо да съдържат I / O интерфейс или логика на паметта, това е оставено на програмиста, така че да може да се обработи по индивидуален начин.

Той не е широко прилаган от Sun Microsystems, когато picoJava е разработен, но впоследствие е лицензиран с търговска цел.

Java, JIT, Условия за програмиране, Sun