Задаване на ограничения за мрежовия мениджър на програми

Посочените по-долу редове могат да бъдат коригирани в progman.ini под секцията [Ограничения], за да промените мрежовите си настройки.

[Ограничения]

NoRun =

1 - Деактивира командата Run от менюто File. Тя е затъмнена.

NoClose =

1 - забранява командата "Изход" от менюто "Файл", "Alt + F4" и "Контролно меню" (горния ляв бутон на прозореца на Мениджъра на програмата).

NoSaveSettings =

1 - забранява опцията за запазване на настройките. Заменя SaveSettings в секция [settings] или Progman.ini

NoFileMenu =

1 - премахва менюто за файлове от мениджъра на програмата. Потребителят може да излезе от Windows с Alt + F4, освен ако не е активирана NoClose.

EditLevel = n0-Позволява всякакви промени1-Предотвратява създаването, изтриването, преименуването на групи.2-Ниво 1 + предотвратява създаването, изтриването, преместването, копирането или програмните елементи.3-Ниво 2 + Предотвратява промяната на командните редове в полетата за свойства на програмата.

5-Level 3 + предотвратява промяната на информацията за програмния елемент.