Как да създадете дневник на Windows телнет сесия

В прозореца на telnet щракнете върху падащото меню Terminal и изберете опцията Start Logging . Това действие отваря нов прозорец, в който можете да запазите дневника. След като е зададено местоположението на регистрационния файл, регистрирането се активира.

Други потребители на Windows

По подразбиране telnet клиентът, включен в Windows 2000 и Windows XP, не може да регистрира telnet сесия, използвайки Terminal. Въпреки това, съществуват програми за telnet на трети страни с тази възможност.