Как да забраните серийния номер на Intel Pentium III +

Тази спорна характеристика на всеки процесор Intel Pentium III е уникален сериен номер, който може да се използва за идентифициране на компютър. Тази функция е проектирана от съображения за сигурност; например, когато правите подаване на кредитни карти по интернет, идентификацията може да бъде проверена с този уникален сериен номер. Тази функция обаче накара много потребители да се страхуват от възможността да бъдат проследявани уникално. Поради това разстройство, Intel даде възможност на потребителя да активира или деактивира тази функция и по подразбиране тази функция е забранена. Ако не сте активирали тази функция, не трябва да я деактивирате.

Нови процесори Pentium III и по-нови

За да активирате или деактивирате тази функция, изтеглете софтуерно приложение от Intel, което ви позволява да покажете състоянието и да промените състоянието на серийния номер. Вижте раздела за изтегляне на този файл.

Ранните процесори Pentium III

Поради противоречията относно тази функция по-късно Intel Pentium III и по-късните процесори Intel, които имаха тази функция, позволиха на потребителите да деактивират тази функция чрез CMOS настройката.